Một số hình ảnh, tư liệu

Những chuyện lý thú ở Tòa án Mỹ - Tác giả Thanh Tùng
Bài viết về chuyến đi của luật sư Phan Thị Hương Thủy sang Mỹ tham dự phiên tòa với tư cách là chuyên gia làm chứng đăng trên cuốn sách "Từ Huế Chuyện trò lai rai" - NXB Đà Năng 2...
Một số hình ảnh của luật sư Phan Thị Hương Thủy khi tham gia phiên tòa ly hôn của ông Huỳnh Võ tại Tòa án Los Angeles với tư cách chuyên gia làm chứng
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN CÔNG TÁC SANG MỸ THAM DỰ PHIÊN TÒA VỚI TƯ CÁCH LÀ CHUYÊN GIA LÀM CHỨNG ( WITNESS EXPERT) VÀ HỢP TÁC VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Y.JESSIE SHAW - CHUYÊN VỀ HÔN ...