Giá: 1,000,000VNĐ/tháng
Dịch vụ pháp lý trọn gói cho doanh nghiệp. Tư vấn hoạt động, soạn thảo văn bản hợp đồng, thực hiện thủ tục, Thay mặt giải quyết tranh chấp, tố tụng.