Tự sự của TS Phan Thị Hương Thủy

Về bài viết "Kiện luật sư...con kiến đi kiện củ khoai"
Bài báo đăng trên báo Bạn đọc ngày 22/03/2011
Những khó khăn trong nghề luật sư
Luật sư là nghề cao quý, hoạt động để bảo vệ sự công bằng cho xã hội, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ, nhưng đôi lúc người luật sư lại phải lên tiếng để bảo vệ cho chính mình, cho da...