Thành viên

Luật sư chính thức:
1.    Luật sư, tiến sĩ: Phan Thị Hương Thủy - Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Long. Chi hội trưởng Chi hội luật gia Văn phòng luật sư Hoàng Long. Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư Hoàng Long tại Đông Anh                                                                                          
2.    Luật sư Phạm Thành Tài
3.    Luật sư Lương Quang Tuấn
4.    Luật sư Nguyễn Thị Kim Khánh
5.    Luật sư Phạm Thị Ngọc
6.    Luật sư Hoàng Minh Đức 
   
 
Luật sư thực tập
1.    Luật sư tập sự Đỗ Thị Hương Lan
2.    Luật sư tập sự Dương Phượng Anh
3.    Luật sư tập sự Trần Anh Khiêm
4.    Luật sư tập sự Phan Thị Mai
5.    Luật sư tập sự Trần Đức Ngọc
6.    Luật sư tập sự Vũ Thị Hồng
7.    Luật sư tập sự Trần Thị Thúy Hằng
8.    Luật sư tập sự Phạm Huy Tuyến
9.    Luật sư tập sự Vũ Hải Lý
10.  Luật sư tập sự Nguyễn Quý Long
 
Danh sách nhân viên đã làm việc tại Văn phòng:
1. Bùi Thị Hoài Thu, sinh năm 1981 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003.
2. Lương Thị Hương, sinh năm 1980 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2002.
3. Lê Văn Chi, sinh năm 1979. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003
4. Bùi Thị Hương, sinh năm 1978 tại Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003
5. Nguyễn Chí Công, sinh năm 1980. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003
6. Đỗ Hải  Bắc, sinh năm 1980. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003
7. Phạm Tuấn  Anh, sinh năm 1980 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2002.
8. Tạ Thị Hồng Ngân, sinh năm 1980 tại  Phú Thọ. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003.
9. Đào Thị Thanh Hồng, sinh năm 1981. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003
10. Hoàng Minh Đức, sinh năm 1975 tại Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn năm 2000.
11. Ngô Thị Thu Hà, sinh năm 1979 taị Yên  Bái. Tốt nghiệp Trường Đại học dân lập Đông Đô năm 2002.
12. Đinh Thanh Huyền, sinh năm 1973 tại Hà Tây. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
13. Nguyễn  Thanh Hải, sinh năm 1970 tại  Hà Tây. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
14. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1972. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1994
15. Trần Ngọc Tân, sinh năm 1971 tại Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2000.
16. Lưu Xuân Huyên, sinh năm 1977 tại  Nam Định.  Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2000.
17. Hoàng Thị Phương Thu, sinh năm 1980, tại Bắc Giang. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003.
18.Phạm  Quang Hiển, sinh năm 1971 tại Tây Hồ, Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học tổn hợp  Hà Nội năm 1997.
19. Hoàng Thị Hương, sinh năm 1974 tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996
20. Nguyễn Thanh Nam, sinh năm 1976 tại Yên Bái. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2000.
21. Vũ Minh Hậu, sinh năm 1973 tại Hà Nam Ninh. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
22. Trần Thị Cúc, sinh năm 1955 tại  Nam Hà. Tốt nghiệp  Đại học tại Đức năm 1978.
23. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974 tại Hải Hưng. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
24.Phạm Anh Tài, sinh năm 1971 tại Quảng Bình. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1994.
25. Phạm Đức Hiệp, sinh năm 1973 tại  Nam Hà. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1997.
26. Lê Trung Châu, sinh năm 1970 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Hà Nội năm 1995.
7. Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1970 tại Hải  Hưng. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1995.
28. Nguyễn Tiến  Quang, sinh năm 1974 tại Hải Hưng. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
29. Nguyễn Hải Long, sinh năm 1976 tại Hải Dương. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1997.
30. Nguyễn Tất Thành, sinh năm 1975 tại Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1997.
31. Phạm Minh Quang, sinh năm 1971 tại Nam Hà. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
32. Ngô Vĩnh Bạch Dương, sinh năm 1972 tại Sóc Sơn, Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp  Hà Nội năm 1995.
33. Nguyễn Chí Tiến, sinh năm 1974 tại Hà tây. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
34. Tống Tuấn Minh, sinh năm 1973 tại  Thái Nguyên. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1995.
35. Phạm Anh Tuấn,  sinh năm 1974 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1995.
36. Hoàng Anh Hậu, sinh năm 1967 tại Hà tây. Tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Hà Nội năm 1995.
37. Tạ Minh Đăng, sinh năm 1975 tại Hà tây. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
38. Cù Anh Tuấn, sinh năm 1972 tại Hà tây. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghiệp vụ Ngân hàng năm 1993, Đại học ngoại ngữ hệ tại chức năm 1994.
39. Nguyễn Anh Thư, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Hà Nội năm 1995.
40. Trần Xuân Tiến, sinh năm 1975 tại Hà tây. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1996.
41. Nguyễn Trọng  Bình, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học KH-XH & NV năm 1995.
42. Nguyễn Thị Hồng Vinh, sinh năm 1977 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
43. Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1975 tại Hà tây. Tốt nghiệp Trường Đại học KH-XH&NV năm 1997.
44. Vũ Mạnh  Hùng, sinh năm 1977 tại Thái Nguyên. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
45. Ngô Mạnh Cường sinh năm 1977 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
46. Cao Thị Liên Hoa, sinh năm 1977 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học dân lập Phương Đông năm 1999.
47.Nguyễn Đức Thiện, sinh năm 1977 tại Phú Thọ. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
48. Lã Văn Nhưỡng, sinh năm 1976 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
49. Trần Thị Huệ, sinh năm 1974 tại Thái Nguyên. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
50. Đoàn Đức Tuân, sinh năm 1979 tại Thái Bình. Tốt nghiệp Trường Đại dân lập Đông Đô năm 2001.
51. Đỗ Quý Dương, sinh năm 1975 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
52. Đoàn Thế Thăng, sinh năm 1978 tại Quảng Ninh. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2001.
53. Mai Thị Thu Hạnh, sinh năm 1978 tại Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học dân lập Đông Đô năm 2001.
54. Phan Thị Mai, sinh năm 1977 tại Bắc Thái. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2000.
55. Vũ Thị Lan Anh, sinh năm 1977 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999.
56. Ngô Trung Thành, sinh năm 1975 tại Nam Hà. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1997.
57. Phạm Hồng Nhung, sinh năm 1977 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học KH-XH&NV năm 1998.
58. Tạ Quang Đôn, sinh năm 1975 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1997.
59. Trần Anh Dũng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học KH-XH&NV năm 2000.
60. Lê Anh Tuấn, sinh năm 1977 tại Hà Nam. Tốt nghiệp Trường Đại học  dân lập Đông Đô năm 2000.
61. Lê Thị Lan Hương, sinh năm 1972 tại Hòa Bình. Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000.
62. Phạm Thành Tài, sinh năm 1977 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học dân lập Đông Đô năm 1999.
63. Trần Đức Ngọc, sinh năm 1981 tại Thừa Thiên Huế. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003.
64. Vũ Hải Lý, sinh năm 1984 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2006.
65. Vũ Thị Hiên, sinh năm 1983 tại Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2006.
66. Trần Thị Thúy Hằng, sinh năm 1982 tại Phú Thọ. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2005.
67. Vũ Thị Hồng, sinh năm 1982 tại Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
68. Lưu Thị Duyên, sinh năm 1982 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
69. Hoàng Như Thái, sinh năm 1982 tại Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004.
70. Vũ Thị Xuân, sinh năm 1980 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2002.
71. Mạc Thị Thảo, sinh năm 1978 tại Hòa Bình. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2000.
72. Lê Thái Dũng, sinh năm 1978 tại Hải Dương. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003.
73. Lê Thanh Bình, sinh năm 1978 tại Hà Tây. Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2001.
74. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.
75. Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1977 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội  năm 1999.
76. Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1977 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội  năm 1999.
77. Nguyễn Quý Long, sinh năm 1980 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội  năm 2006.
78. Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học  KH-XH&NV  năm 1999.
79. Hoàng Thị Như Lan, sinh năm 1983 tại Hà Nam. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội  năm 2007.
80. Hồ Thị Trâm, sinh năm 1987 tại  Nghệ An. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2009
81. Nguyễn Thị Nhã, sinh năm 1986 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2008.

82. Lê Thu Trang, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nôi năm 2010.

83. Nguyễn Thương Huyền, sinh năm 1988 tại Bắc Ninh. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà nội năm 2010.

84. Trần Nguyệt Ánh, sinh năm 1990 tại Lạng Sơn. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2011

85. Vũ Thị Thúy Liễu, sinh năm 1988 tại Quảng Ninh. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2011.

86. Trần Thị Thu Trang sinh năm 1988 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2010.