Hướng dẫn luật sư tập sự nước ngoài

Công ty Luật TNHH Hoàng Long là công ty luật đầu tiên ở Việt  Nam nhận hướng dẫn luật sư tập sự nước ngoài

* Hồ sơ xin thực tập của Luật sư tập sự Monika Franziska Martin

8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg


Nhận xét của Luật sư hướng dẫn Phan Thị Hương Thủy về quá trình thực tập tại Văn phòng luật sư  Hoàng Long của Monika:
20.jpg

Một số hình ảnh của Monika Martin trong quá trình thực tập tại Văn phòng luật sư Hoàng Long:

20140820_084306-1.jpg

20140820_084321-1.jpg
Monika trong bữa tiệc giao lưu với các luật sư của Văn phòng luật sư Hoàng Long
20140820_090128-1.jpg
Luật sư tập sự Monika cùng luật sư hướng dẫn Phan Thị Hương Thủy theo dõi giải bóng đá Cúp Đoàn luật sư Hà Nội 2005

* Hồ sơ xin thực tập của Luật sư tập sự Tina Heidrich - Quốc tịch Đức

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

* Hồ sơ xin thực tập của Luật sư tập sự Delphine Brisson quốc tịch Pháp