Tư vấn có yếu tố nước ngoài

Tư vấn nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
Tư vấn và chứng thực của luật sư về việc nhận nuôi cháu Nguyễn Thị Lan của ông bà Cameron Robert McHale và bà Jill Suzanne McHale
Tư vấn nhận con nuôi theo pháp luật Việt Nam
Tư vấn và chứng thực của luật sư về việc nhận con nuôi là cháu Hoàng Đình Long Vũ và Nguyễn Huyền Trang của bà Sally Louise Gardner
Công dân nước ngòai cũng được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bằng tòa án
ở Hà Nội có khách sạn Bảo Sơn nằm trên con đường mới mở tuyệt đẹp mang tên 1 vị tướng của thời chống Mỹ đó là đường Nguyễn Chí Thanh. Năm 2002 xảy ra vụ tranh chấp đòi tiền dịch vụ...