Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 07/06/2016
Chiều ngày 18/3/2015 Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Chiều ngày 18/3/2015 Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) với các thành phần của Quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch MTTQ 20 phường thuộc quận, đại diện Ban thường trực MTTQ thành phố Hà nội, Chủ tịch các hội và các đoàn thể thuộc quận, đại diện Ban trị sự Phật giáo quận, Ủy ban Đoàn kết Công giáo quận, Thánh thất Cao đài Thủ đô…

TS-LS Phan Thị Hương Thủy đã phát biểu đóng góp ý kiến cho 6 trong 10 vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến của nhân dân gồm theo hướng ủng hộ với dự thảo: Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, về quyền nhân thân của cá nhân, về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, về thời hiệu và thời hiệu về thừa kế, về hình thức sở hữu, về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi. 


Bài tham luận của TS-LS Phan Thị Hương Thủy