Người sáng lập - Chủ sở hữu

LS.TS Phan Thị Hương Thủy
 • Thuộc Đoàn luật sư Hà Nội
 • Cử nhân Luật tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Maxcova mang tên Lômônôxốp (Liên xô cũ) năm 1984
  5.jpg
 • Tiến sỹ Luật học bảo vệ tại Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
           20147.jpg
  • 7.jpg
 • Một số chứng chỉ bằng cấp của Luật sư - Tiến sỹ Phan thị Hương Thủy
  the luat su .jpg
 • Các bằng cấp đã được nhận

  4.jpg

   • rKURaeV99EADh9VAQW6bPJTM.jpg
     • 20142.jpg
     • KNC-LD.jpg
     • 20141.jpg
      • 20145.jpg
      • 20144.jpg