Sách xuất bản

151 tình huống và tư vấn pháp luật
Cuốn sách 151 tình huống và tư vấn pháp luật do Văn phòng luật sư Hoàng Long tổ chức biên soạn, Tiến sĩ, Luật sư Phan Thị Hương Thủy chủ biên được tuyển chọn từ những câu hỏi và nh...
99 tình huống và tư vấn pháp luật về quyền thừa kế nhà và quyền sử dụng đất
99 tình huống và tư vấn pháp luật về quyền thừa kế nhà và quyền sử dụng đất
127 tình huống về pháp luật lao động
Cuốn sách 127 TÌNH HUỐNG VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG do LS- TS Phan Thị Hương Thủy biên soạn đã áp dụng những văn bản mới ban hành về pháp luật lao động trên cơ sở tập hợp các bản tư vấn...