Tư vấn giải quyết tranh chấp trong HĐKT

Đơn trình bày về tính hợp pháp của hợp đồng
Công ty ADB là Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng về hợp tác và liên kết đầu tư với Bị đơn là Công ty phát triển Công nghệ- Viện Cơ học (gọi tắt là Công ty Imtech). Vụ án n...
Đơn kiện yêu cầu tòa án hủy hợp đồng liên doanh
Đơn kiện yêu cầu tòa án hủy hợp đồng liên doanh do một bên không thực hiện đúng cam kết góp vốn