Những chuyện lý thú ở Tòa án Mỹ - Tác giả Thanh Tùng

Ngày cập nhật: 19/08/2014
Bài viết về chuyến đi của luật sư Phan Thị Hương Thủy sang Mỹ tham dự phiên tòa với tư cách là chuyên gia làm chứng đăng trên cuốn sách "Từ Huế Chuyện trò lai rai" - NXB Đà Năng 2006 của tác giả Thanh Tùng

25.jpg
26.jpg

27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
34.jpg
32.jpg
33.jpg