Một số hình ảnh của luật sư Phan Thị Hương Thủy khi tham gia phiên tòa ly hôn của ông Huỳnh Võ tại Tòa án Los Angeles với tư cách chuyên gia làm chứng

Ngày cập nhật: 08/08/2014
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN CÔNG TÁC SANG MỸ THAM DỰ PHIÊN TÒA VỚI TƯ CÁCH LÀ CHUYÊN GIA LÀM CHỨNG ( WITNESS EXPERT) VÀ HỢP TÁC VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Y.JESSIE SHAW - CHUYÊN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, CÓ TRỤ SỞ CHÍNH TẠI PASADENA, CALIFORNIA, USA NĂM 200320140728_163127-1.jpg

Luật sư Phan Thị Hương Thủy đứng trước Tòa án Thượng Thẩm Los Angeles - California nơi diễn ra phiên tòa xử vụ án ly hôn mà Bị đơn là ông Huỳnh Võ - một người  Mỹ gốc Việt. Tại Phiên tòa này Luật sư Phan Thị Hương Thủy đã tham gia  với tư cách người làm chứng (W.E)

20140728_162801-1.jpg

20140728_162906-1.jpg

20140728_163016-1.jpg
Luật sư Phan Thị  Hương Thủy chụp ảnh trong khuôn viên tại Tòa án Los Angeles