Kết quả sau những tháng ngày kiên trì người mẹ đi đòi quyền được khai sinh cho con mới đẻ.

Ngày cập nhật: 03/08/2015
Kết quả sau những tháng ngày kiên trì người mẹ đi đòi quyền được khai sinh cho con mới đẻ.

Kết quả sau những tháng ngày kiên trì người mẹ đi đòi quyền được khai sinh cho con mới đẻ.


IMG_4098.JPG
IMG_4100.JPG


DK KS.JPG


QD cong nhan cha.JPG

IMG_4491.JPG
IMG_4492.JPG

lawvietnam