Góp ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự 2015: Điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi.

Ngày cập nhật: 07/06/2016
"Điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi" là 1 trong 10 vấn đề trọng tâm của Bộ luật dân sự (sửa đổi) cần lấy ý kiến nhân dân.