Công ty Luật TNHH Hoàng Long bảo vệ cho Báo bảo vệ pháp luật

Ngày cập nhật: 09/09/2014
Công ty Luật TNHH Hoàng Long bảo vệ cho Báo bảo vệ pháp luật - cơ quan ngôn luận của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao trong vụ án yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm với chị Đào Thị Kim Yên

Sự việc bắt đầu từ bài báo đăng trên báo Bảo vệ pháp luật ngày 18/4/2008 của nhà báo Công Tâm
1.jpg
2.jpg
Đơn khởi kiện của chị Đào Thị Kim Yên
3.jpg
4.jpg
Các tài liệu trong quá trình tham gia tố tụng
5.jpg
6.jpg
7.jpg
12.jpg
11.jpg

8.jpg
9.jpg
10.jpg


13.jpg
14.jpg