Đại diện theo ủy quyền cho ông Thierry Berger - Quốc tịch Pháp

Ngày cập nhật: 29/08/2014
Luật sư Phan Thị Hương Thủy làm đại diện theo ủy quyền cho ông Thierry Berger (Quốc tịch Pháp) để giải quyết việc kiện với Công ty Dịch vụ đầu tư và du lịch Nghi Tàm

Văn bản ủy quyền của ông Thierry Berger

YVRT85bdbg0TtWXL7EXYUWd2.jpg
aY81DdJBbAQ5fgEbf4M34C69.jpg

Văn bản ủy quyền viết tay của ông Thierry Berger

V5FfDHLBQE2AFP94JS87KKX7.jpg