Đại diện theo ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Phú

Ngày cập nhật: 06/08/2014
Luật sư Phan Thị Hương Thủy làm đại diện theo ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Phú để làm việc với Hanoi Trade and Investment Development Company (HAPEXCO)

YCMAXNAdVFCHDK4tE27hbfCD.jpg