Đại diện theo ủy quyền cho Công ty ô tô Việt Nam - Deawoo (VIDAMCO)

Ngày cập nhật: 06/08/2014
Luật sư Phan Thị Hương Thủy làm đại diện theo ủy quyền cho ông Jung In Kim - Tổng giám đốc Công ty ô tô Việt Nam - Deawoo (Vidamco) để kàm thủ tục khởi kiện Trung tâm dịch vụ di lịch Hoàn Thiện Huế (ATC Huế)

y4U5XbYyMS3NKeMydWE231dF.jpg