Đại diện theo ủy quyền cho Công ty Liên doanh BP Petco

Ngày cập nhật: 06/08/2014
Luật sư Phan Thị Hương Thủy làm đại diện theo ủy quyền cho ông John Kilgour - Tổng giám đốc Công ty liên doanh BP Petco Ltd trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đại lý với công ty thương mại Thụy Dương

NRPCPPaBJT5RQP1P1Btb15fJ.jpg