Văn bản của VPLS Jessie Shaw yêu cầu cấp visa cho Luật sư Phan Thị Hương Thủy

Ngày cập nhật: 06/08/2014
Văn phòng luật sư Jessie Shaw đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Mỹ yêu cầu cấp visa cho luật sư Phan Thị Hương Thủy để tới Mỹ tham dự phiên tòa của ông Huỳnh Võ tại Los Angeles

Văn phòng luật sư Jessie Shaw đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Mỹ yêu cầu cấp visa cho luật sư Phan Thị Hương Thủy để tới Mỹ tham dự phiên tòa của ông Huỳnh Võ tại Los Angeles

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg
* Sau đó Đại sứ quán Mỹ đã thực hiện cấp visa cho Luật sư Phan Thị Hương Thủy theo yêu cầu của VPLS Jessie Shaw:
20140805_124017.jpg