Văn bản của VPLS Jessie Shaw gửi Luật sư Phan Thị Hương Thủy

Ngày cập nhật: 06/08/2014
Văn phòng luật sư Jessie Shaw gửi văn bản cho Luật sư Phan Thị Hương Thủy để trao đổi về vụ án của ông Huỳnh Võ tại Tòa án Los Angeles

3aaER5MMF6SJyW35ddYL14LR.jpg