Giấy triệu tập Luật sư Phan Thị Hương Thủy của Tòa án Los Angeles

Ngày cập nhật: 06/08/2014
Tòa án Los Angeles gửi giấy triệu tập Luật sư Phan Thị Hương Thủy thuộc Công ty Luật TNHH Hoàng Long tham dự phiên tòa của ông Huỳnh Võ với tư cách là Chuyên gia làm chứng (W.E)

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg