Đơn khởi kiện hành chính của chị Trịnh Thu Linh

Ngày cập nhật: 11/07/2014
Đơn khởi kiện hành chính đối với hành vi hành chính của UBND phường Đồng Tâm không làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em mới sinh

0F0Xy1QdbEKd216Ff0264DhJ.jpg
531W5J6TA9NMQ3U8S62YTrWB.jpg
QgARh8L51YT1TWWCHa3YeXKJ.jpg
Mf2FhEH1AU9N7QXQ7UVKQKdD.jpg
t7Ur71ByE7gTQ63AEXFa8UgW.jpg