Đơn đề nghị tư vấn pháp lý của anh Nguyễn Tuấn Thiệp

Ngày cập nhật: 07/06/2016
Đơn đề nghị tư vấn pháp lý về việc UBND quận Hai Bà Trưng ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Nguyễn Tuấn Thiệp

g7FJRbH3gCPPhDSSYXbda36Q.jpg
BK9KQHErdY5FeTSrAe0AXT1U.jpg
VEP4RACy4aTACNHf9QJ4b0VE.jpg
EdE18Rb8XErWbBNCM9M3EyUa.jpg