Đơn đề nghị tư vấn pháp lý của bà Đoàn Thị Tuyết

Ngày cập nhật: 25/06/2014
Bà Đoàn Thị Tuyết làm đơn Đề nghị tư vấn pháp lý gửi Chi Hội Luật gia Công ty Luật TNHH Hoàng Long và Luật gia Phan Thị Hương Thủy về việc UBND cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm hành chính về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật tại nhà của gia đình bà.

3d3ftLQAdSdPaV1Q3At21E98.jpg
13eR70RTbBB5fDbQA3fPYDKf.jpg
82Ke7H7F452VRBYPREEYbP1L.jpg
VeFQeLUAa0FMV1R8A678PrdH.jpg