Vụ Sonadezi: Cần lưu ý thời hạn khởi kiện

Ngày cập nhật: 09/04/2012
Trong trường hợp việc chờ đợi kết quả giám định thiệt hại quá lâu, các hộ dân hoàn toàn có quyền làm đơn khởi kiện ra toà án cấp có thẩm quyền và đề nghị cơ quan toà án trưng cầu giám định thiệt hại

Các hộ dân bị thiệt hại có thể làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để được hỗ trợ và thúc đẩy việc xác định thiệt hại được thực hiện một cách nhanh chóng nhất. Kết luận về mức độ thiệt hại của cơ quan chức năng có thẩm quyền là căn cứ quan trọng để các hộ dân thoả thuận bồi thường với Sonadezi Long Thành hoặc làm căn cứ đòi Sonadezi Long Thành bồi thường trước cơ quan toà án có thẩm quyền.

Khi có kết luận về mức độ thiệt hại mà các hộ dân bị ảnh hưởng và Sonadezi Long Thành không đi đến được một thoả thuận chung về mức tiền bồi thường hoặc trong trường hợp việc chờ đợi kết quả giám định thiệt hại quá lâu, các hộ dân hoàn toàn có quyền làm đơn khởi kiện ra toà án cấp có thẩm quyền và đề nghị cơ quan toà án trưng cầu giám định thiệt hại. Đặc biệt, các hộ dân cũng cần lưu ý về thời hiệu khởi kiện để tránh trường hợp hết thời hiệu khởi kiện do vụ việc kéo dài quá lâu, đến nay đã được 7 tháng.

(Chủ tịch Công ty Luật YouMe)

Nên chọn đơn vị giám định uy tín

Đại diện của phía Sonadezi cho biết thiện ý là sẽ sẵn sàng bồi thường cho nông dân ngay khi có kết quả giám định này. Nếu vậy, theo tôi, hai bên (Sonadezi và các hộ nông dân bị thiệt hại) nên cùng tiếp tục ngồi lại với nhau để thoả thuận, chọn ra một đơn vị giám định khác có uy tín như Vinacontrol hoặc bất kỳ công ty nào khác có chức năng giám định mức độ ô nhiễm môi trường mà hai bên cùng đồng tình.

Như vậy có hai cái lợi, thứ nhất là sẽ không phải phụ thuộc, chờ đợi kết quả giám định của Sở TNMT tỉnh Đồng Nai và Viện Môi trường và Tài nguyên. Thứ hai là nếu sau này, khi có kết quả giám định, sẽ không phải tái giám định nữa vì đây là đơn vị do hai bên đã cùng đồng ý lựa chọn. Vụ việc này càng được khắc phục sớm bao nhiêu thì càng đỡ thiệt hại cho người nông dân bấy nhiêu.

(Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Long

http://danviet.vn/78172p1c33/vu-sonadezi-can-luu-y-thoi-han-khoi-kien.htm