Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư

Ngày cập nhật: 16/12/2011
Quy tắc ứng xử nghề nghiệp luật sư, Luật trọng tài thương mại, kỹ năng hành nghề luật sư trong lĩnh vực tranh tụng hình sự do Liên đoàn luật sư VN tổ chức cho các đoàn luật sư khu vực phía Bắc

LS.Phan Thị Hương Thủy chụp ảnh kỷ niệm với các luật sư Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nhân kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Quy tắc ứng xử hành nghề luật sư, Luật trọng tài thương mại và Kỹ năng tranh tụng hình sự do Chương trình đối tác tư pháp và Liên đoàn luật sư VN tổ chức đầu tháng 11 năm 2011.

ảnh[1].jpg
ảnh[5].jpg

lawvietnam.com.vn