Đơn khởi kiện người sử dụng lao động sa thải nhân viên trái pháp luật

Ngày cập nhật: 25/07/2011
Ngày 20/9/2004 anh Bùi Ngọc Sơn vào làm việc cho Công ty Cổ phần FPT, công việc là lái xe. Trong Công ty có hai xe ô tô và hai lái xe, một lái xe cho lãnh đạo còn anh Sơn lái xe cho khối văn phòng. Ngày 01/4/2007 Công ty ký Hợp đồng có thời hạn 3 năm với anh Sơn (từ ngày 01/4/2007 đến ngày 31/03/2010) với mức lương là 3.960.000 đồng (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Anh Sơn làm việc bình thường mà không có vi phạm gì. Đầu tháng 01/2009 anh Sơn đã xin nghỉ phép theo quy định của Công ty 4 ngày từ ngày 6/01/2009 đến 09/01/2009 có làm đơn xin nghỉ phép và được Trưởng ban Nhân sự và Trưởng phòng Hành chính ký xác nhận cho nghỉ. Đột nhiên ngày 08/01/2009 Công ty gọi đến yêu cầu anh Sơn bàn giao xe ô tô (lúc đó xe vẫn nằm trong khuôn viên Công ty). Khi hết kỳ nghỉ phép anh có đến bàn giao xe và cũng không hiểu lý do vì sao. Sau đó anh Sơn vẫn đi làm việc bình thường nhưng không được Công ty giao việc.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------***--------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009.

Đơn khởi kiện
V/v đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

                              Kính gửi : Tòa án Nhân dân quận Ba Đình


Người khởi kiện: Bùi Ngọc Sơn, sinh năm 1973
    CMND số 011600616 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 04/6/2001.
Trú tại: Số 28, ngõ 40, phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tôi khởi kiện về việc Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với Người bị kiện là Công ty Cổ phần viễn thông FPT.
Địa chỉ: Số 48, Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội

Nội dung cụ thể tóm tắt như sau:
Ngày 20/9/2004 tôi vào làm việc cho Công ty Cổ phần FPT, công việc là lái xe. Trong Công ty có hai xe ô tô và hai lái xe, một lái xe cho lãnh đạo còn tôi lái xe cho khối văn phòng. Ngày 01/4/2007 Công ty ký Hợp đồng có thời hạn 3 năm với tôi (từ ngày 01/4/2007 đến ngày 31/03/2010) với mức lương là 3.960.000 đồng (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Tôi làm việc bình thường mà không có vi phạm gì. Đầu tháng 01/2009 tôi đã xin nghỉ phép theo quy định của Công ty 4 ngày từ ngày 6/01/2009 đến 09/01/2009. Tôi đã làm đơn xin nghỉ phép và được Trưởng ban Nhân sự và Trưởng phòng Hành chính ký xác nhận cho tôi nghỉ. Đột nhiên ngày 08/01/2009 Công ty gọi tôi đến  yêu cầu tôi bàn giao xe ô tô (lúc đó xe vẫn nằm trong khuôn viên Công ty). Khi hết kỳ nghỉ phép tôi có đến bàn giao xe và cũng không hiểu lý do vì sao. Tôi vẫn đi làm việc bình thường sau đó nhưng không được Công ty giao việc. Ngày 02/02/2009 tôi mới được văn thư đưa cho tôi Quyết định số 25-2009/FPT-TEL/QĐ-NS ngày 20/01/2009 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần viễn thông FPT với nội dung chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi kể từ ngày 20/01/2009. Không đồng ý với Quyết định của Tổng giám đốc ngày 06/02/2009 tôi đã làm đơn đề nghị yêu cầu Công ty Cổ phần viễn thông FPT trả lời bằng văn bản liên quan đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi. Ngày 20/02/2009 tôi đã gửi Đơn khiếu nại yêu cầu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT hủy Quyết định số 25-2009/FPT-TEL/QĐ-NS ngày 20/01/2009 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần viễn thông FPT và nhận tôi trở lại làm việc. Ngày 23/02/2009 tôi có thông báo đến Công ty về việc sẽ khởi kiện Công ty và tạm giữ lại số tiền 5.000.000đồng (năm triệu đồng) mà Công ty đã tạm ứng xăng xe cho tôi.

Đề nghị cụ thể của tôi như sau:
1. Đề nghị Tòa án Nhân dân quận Ba Đình xác định Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với tôi và buộc Công ty Cổ phần Viễn thông  FPT phải nhận tôi trở lại làm việc.
2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trả tiền lương cho tôi trong những ngày tôi không được làm việc tại Công ty.

Xin gửi kèm theo Đơn khởi kiện các tài liệu sau:

-    Hợp đồng lao động ngày 01/4/2007 giữa tôi và Công ty Cổ phần viễn thông FPT (Bản sao).
-     Quyết định số 25-2009/FPT-TEL/QĐ-NS ngày 20/01/2009 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần viễn thông FPT (Bản sao)
-    Đơn đề nghị ngày 06/02/2009 của tôi
-    Đơn khiếu nại ngày 20/02/2009
-    Đơn khiếu nại ngày 25/02/2009
-    Chứng minh Nhân dân và Sổ hộ khẩu của tôi (Bản sao).

             Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Kính đơn
Bùi Ngọc Sơn


111.JPG


phiên tòa xét xử ngày 29/9/2009
112.JPGLuật sư Thủy và anh Sơn tại các phiên tòa
113.JPG
114.JPG