Được hưởng tài sản mà không phải làm thủ tục thừa kế không

Ngày cập nhật: 22/07/2011
Ông bà tôi sinh được 3 người con, các con hiện nay đều đã lập gia đình và ở riêng, ông tôi hy sinh trong kháng chiến, bà tôi ở vậy nuôi các con và tạo lập tài sản gia đình. Nay bà tôi muốn chia tài sản là nhà đất hiện bà tôi đang ở cho các con. Hỏi: Những người con của bà tôi có thể được hưởng tài sản mà không phi làm thủ tục thừa kế không?

Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ dữ kiện chị nêu ông chị đã mất một mình bà chị nuôi con và tạo lập tài sn gia đình nếu mảnh đất này có được từ sau khi ông chị mất thì chúng tôi xác định nhà đất này là tài sản thuộc sở hữu của bà chị. Tuy nhiên khoản 1 điều 636 Bộ luật dân sự quy định: "Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết" nghĩa là nếu theo thủ tục thừa kế thì chỉ khi bà chị mất đi các con của bà mới được hưởng di sản mà bà để lại. Nay bà của chị muốn chia nhà đất cho các con mà không phi để các con đợi đến khi bà mất thì có thể làm thủ tục tặng cho tài sản theo quy định của pháp luật.

Vì tài sản bà chị muốn tặng cho là nhà đất nên căn cứ điều 463 Bộ luật dân sự quy định về tặng cho bất động sản như sau:

“1. Tặng cho bất động sản phi được lập thành văn bn có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền và phi đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phi đăng ký quyền sở hữu.

 2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phi đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm nhận tài sản”.

 Nhà đất là tài sản phi đăng ký quyền sở hữu nên bà chị phi làm văn bản về việc tặng cho này cho từng người con và sau khi làm hợp đồng tặng cho những người con của bà phi đăng ký quyền sở hữu tài sản tại cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền, kể từ thời điểm đăng ký thì người được tặng cho mới có quyền sở hữu đối với tài sản đó.

 Như vậy bà của chị vẫn có thể chuyển dịch quyền sở hữu nhà đất của mình cho 3 người con khi đang còn sống mà không cần phi thông qua thủ tục thừa kế.

Bình luận cho bài viết này (1 bình luận)

Lưu ý: Bạn chỉ có thể viết bình luận khi bạn là thành viên của website. Để đăng ký vui lòng click vào link bên phải màn hình

Xin chân thành cảm ơn luật sư về thông tin mà tôi đang quan tâm
23/08/2011, Bởi : Duc Hai