Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng

Ngày cập nhật: 22/07/2011
Tôi có nhận hợp đồng làm thiết kế xây dựng cho Công ty Sn Hi 1 số công trình như: Nhà làm việc, xưởng sn xuất, sân vườn, đường xe chạy với giá rẻ chỉ bằng 1/4 giá của Nhà nước. Khi có thiết kế tôi còn phi nhờ thủ tục thẩm định tự bỏ chi phí. Nay công trình đã thi công xong nhưng Công ty nọ cứ lần lữa không chịu tr tiền cho tôi theo tho thuận. Hỏi: Tôi có thể đưa vụ việc ra toà án để gii quyết không vì tôi chỉ ký hợp đồng với tư cách cá nhân. Ngô Huy Giao Số 5, B20, Khu Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng luật sư Hoàng Long tư vấn:

Căn cứ điều 1 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: " Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân, giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh...". Vì anh ký hợp đồng với tư cách cá nhân nên hợp đồng này không phi là hợp đồng kinh tế mà là hợp đồng dân sự cụ thể là hợp đồng dịch vụ. Theo quy định tại điều 521 Bộ luật dân sự thì: " Hợp đồng dịch vụ là sự tho thuận giữa các bên, theo đó bên làm dịch vụ thực hiện một công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phi tr tiền công cho bên làm dịch vụ".

Như vậy hợp đồng giữa anh và Công ty Sn Hi về thiết kế xây dựng là loại hợp đồng dịch vụ. Căn cứ khon 2 điều 523 BLDS thì Công ty Sn Hi -là bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ : " Tr tiền công cho bên làm dịch vụ theo tho thuận". Tại khon 1 điều 527 BLDS quy định về thời điểm tr tiền là "khi công việc hoàn thành". Do vậy hiện nay công trình đã thi công xong có nghĩa là công việc đã hoàn thành nên anh có quyền yêu cầu Công ty Sn Hi thực hiện nghĩa vụ tr tiền theo tho thuận. Trường hợp Công ty này lần lữa không chịu tr tiền anh có thể khởi kiện tại toà án nhân dân ni Công ty đặt trụ sở để đòi quyền lợi. Nếu giữa hai bên đã có xác nhận công nợ thì trong đn kiện anh nêu rõ yêu cầu đòi tiền công chưa được thanh toán, còn nếu chưa có biên bn xác nhận công nợ thì đn kiện là tranh chấp hợp đồng dịch vụ. Trong trường hợp này anh cần chứng minh đã thực hiện đúng như quy định tại khon 1 điều 525 BLDS là: " Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các tho thuận khác" để làm căn cứ yêu cầu bên thuê dịch vụ phi tr tiền công theo tho thuận.