Tư vấn đòi nhà

Ngày cập nhật: 22/07/2011
Chị tôi có 1 ngôi nhà nhưng đã bị con trai của chị lừa bán cho người khác. Theo bản án ngày 16/8/2006 của Toà án tỉnh Cao Bằng thì người mua phải trả nhà cho chị tôi. Hiện nay bản án của toà án đang được giải quyết theo Quyết định thi hành án ngày 14/9/2006 của Cơ quan thi hành án. Nhưng đến nay người mua nhà vẫn không chịu trả nhà cho chị tôi mà lại cho người khác thuê và cho em trai của mình ở tại đó. Cơ quan thi hành án nói với chị tôi rằng phải chờ hai quyết định thi hành án nữa và mỗi quyết định cách nhau một tháng thì mới tiến hành cưỡng chế. Hỏi: Như vậy có đúng không, chị tôi phải làm thủ tục gì để được nhận nhà? Ông Đại Văn Mạnh Số 202, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng luật sư Hoàng Long tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 4 của Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 (sau đây gọi là Pháp lệnh) quy định một trong những căn cứ để đưa ra thi hành án là " Quyết định thi hành án". Vì bản án ngày 16/8/2006 của Toà án tỉnh Cao Bằng đã được Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng ra Quyết định thi hành án nên chị của ông là "Người được thi hành án" và có quyền yêu cầu thi hành án để được nhận tài sản (còn người mua nhà là "Người phải thi hành án"). Theo quy định pháp luật thì chỉ có 1 Quyết định thi hành án đối với 1 bản án của toà án.

Căn cứ khoản 1 điều 7 Pháp lệnh quy định" Người phải thi hành án có điều kiện thi hành mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp lệnh này."

Căn cứ điều 6 Pháp lệnh quy định: " Chấp hành viên định cho người phải thi hành án thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án để tự nguyện thi hành". Theo trình bày của ông thì Cơ quan thi hành án đã có 1 thông báo tự nguyện thi hành án nhưng người phải thi hành án không tự nguyện trả nhà nên Cơ quan thi hành án dự định sẽ ra hai thông báo tự nguyện thi hành án nữa (mỗi thông báo cách nhau 1 tháng nếu người phải thi hành án không thi hành án thì mới cưỡng chế). Việc giải thích như vậy là không đúng vì luật không quy định phải ra 3 thông báo tự nguyện thi hành án thì mới bị cưỡng chế thi hành án.

Căn cứ dữ kiện ông thì người phải thi hành án có điều kiện thi hành (đã có chỗ ở khác) nhưng không tự nguyện thi hành (cụ thể không chịu trả nhà cho chị của ông mà lại cho người khác thuê và cho em trai của mình ở tại đây). Do vậy người này đã đủ điều kiện để bị cưỡng chế thi hành án.

Căn cứ khoản 5 điều 37 Pháp lệnh quy định một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án là: " Buộc giao nhà, chuyển quyền sử dụng đất hoặc giao vật, tài sản khác". Như vậy trong trường hợp này Chấp hành viên sẽ ra quyết định cưỡng chế  thi hành án bằng biện pháp "buộc giao nhà" đồng thời Chấp hành viên cũng cưỡng chế đối với những người đang ở tại đây theo quy định tại khoản 1 điều 54 Pháp lệnh như sau: " Trong trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà cho người được thi hành án thì chấp hành viên ra quyết định buộc người phải thi hành án  và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà. Nếu họ không tự nguyện thực hiện quyết định thì chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi nhà".

Như vậy chị của ông -với tư cách là người được thi hành án cần có đơn gửi Cơ quan thi hành án yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế cụ thể buộc những người đang ở trong ngôi nhà đó ra khỏi nhà cùng  với tài sản của họ để giao nhà cho chị của ông mà không cần phải ra thông báo tự nguyện thi hành án nữa.