Doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 25/07/2011
Các dịch vụ Văn phòng Luật sư Hoàng Long đảm nhiệm: 1, Cử luật sư chứng thực việc ký kết hợp đồng, giao nhận tiền, thực hiện hợp đồng kinh tế. 2, Tranh tụng tại Toà án, trọng tài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp khi có tranh chấp hợp đồng kinh tế. 3, Đại diện cho doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp về Hợp đồng, về cổ phiếu, trái phiếu tại Toà án, Trọng tài.

Các loại dịch vụ pháp lý

   1. Tư vấn về thành lập các hình thức doanh nghiệp: Tư nhân, Công ty TNHH, Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần, Công ty có vốn đầu tư nươc ngoài (Hình thức doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài), Công ty mẹ, Công ty con của doanh nghiệp Nhà nước.
   2. Tư vấn xây dựng các tài liệu để thành lập doanh nghiệp: Điều lệ, Hợp đồng dân sự về hợp tác kinh doanh, Luận chứng kinh tế...
   3. Tư vấn xây dựng các tài liệu hoạt động của doanh nghiệp: Quy chế lao động, thoả ước lao động tập thể, Quy tắc an toàn lao động, Quy chế tài chính, Quy chế hoa hồng, môi giới, Quy chế hoạt động của Ban giám đốc, Quy chế hoạt độngcủa Hội đồng quản trị...
   4. Giúp xin giấy đăng ký kinh doanh, làm thủ tục khắc dấu, làm mã số thuế, mã số hải quan với thời gian nhanh và phí ưu đãi.
   5. Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, giúp đỡ trong thương thảo ký kết hợp đồng.
   6. Tư vấn xây dựng dự án xin vay vốn ngân hàng, dự án xin thuê đất để kinh doanh, sản xuất.
   7. Tư vấn giúp giải thể doanh nghiệp, thanh lý tài sản doanh nghiệp.
   8. Tư vấn giúp thủ tục chia tách, sáp nhập doanh nghiệp.
   9. Tư vấn hướng dẫn xin tuyên bố, yêu cầu Toà án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, tham gia vào hội nghị chủ nợ trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp.
  10. Sở hữu trí tuệ: Xin bảo hộ độc quyền, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (logo).
  11. Tư vấn giúp đỡ pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá.

Các dịch vụ Văn phòng Luật sư Hoàng Long đảm nhiệm:

   1. Cử luật sư chứng thực việc ký kết hợp đồng, giao nhận tiền, thực hiện hợp đồng kinh tế.
   2. Tranh tụng tại Toà án, trọng tài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp khi có tranh chấp hợp đồng kinh tế.
   3. Đại diện cho doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp về Hợp đồng, về cổ phiếu, trái phiếu tại Toà án, Trọng tài.

Phí dịch vụ pháp lý:

    * Phí dịch vụ theo thoả thuận ( tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ).
    * Phí thuê luật sư: 5.000.000 đồng/ cấp Toà và Trọng tài.
    * Phí thuê luật sư đại diện: 10.000.000/ cấp Toà và Trọng tài